Djelatnosti

TURIZEM

Kroz naselje Rakičan u prošlosti je prolazila kraljeva cesta – via regna. Prema zapisima iz 1431. godine, pored ceste je bila izgrađena utvrđena srednjovjekovna postaja koja je služila za obranu od turskih napada. Tako je započela priča o da...

ISTRAŽIVANJE

U našoj organizaciji udružujemo ljudske, financijske, materijalne i druge resurse koji su potrebni za stvaranje uspješnog kruga u kojem nadareno školsko osoblje, istraživači i studenti potiču i privlače kako jedni druge tako i konkurentsko fi...

OBRAZOVANJE

Kod nas se provode formalna i brojna neformalna obrazovanja koja se temelje na trenutnim aktualnim potrebama koje nastaju kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. Pri tome  skrbimo za sistematičnost obrazovanja u regiji i promociju važnosti...

Na vrh stranice