Działalność

TURYSTYKA

W przeszłości droga królewska Viaregna prowadziła przez osadę Rakičan. Jak donoszą zapiski z 1431r. w pobliżu traktu zbudowana została średniowieczna warownia, która miała zapewniać bezpieczeństwo pobliskiemu miastu w razie tureckich a...

BADANIA

  W naszej organizacji wykorzystujemy zasoby ludzkie, finansowe i materialne, które pozwalają nam osiągać sukces w oparciu o wykwalifikowana kadrę naukową i badawczą, a także dzięki zaangażowaniu studentów i środkom finansowym. Za cel s...

EDUKACJA

  Obecnie przeprowadzamy wiele formalny i nieformalnych kursów oraz szkoleń, które odnoszą się do bieżących problemów, zarówno w społeczności lokalnej, jak i państwowej. Dbamy o regionalny system edukacyjny i promocję inwestycji w zasoby...

Wróć do góry