Aktivnosti

TURIZAM

U prošlosti put pod imenom „viaregna ili Kraljev put“ prolazio je kroz Rakičan naseobinu. Prema pisanim izvorima iz 1431. godine,  srednjovekovno utvrđenje bilo je sagrađeno blizu puta sa ciljem da odbrani grad od turskih napada. I tako počinj...

ISTRAŽIVANJE

  U našoj organizaciji kombinujemo ljudske, finansijske, materijalne i druge resurse koji su neophodni za interakciju u kojoj talentovano nastavničko osoblje, istraživači i studenti utiču jedni na druge kao i na privatni i javni sektor kao no...

OBRAZOVANJE

  Trenutno, naše aktivnosti se odnose kako na formalno tako i na neformalno obrazovanje. One su bazirane na trenutnim potrebama kako lokalne zajednice ali i šireg, nacionalnog okvira. Mi brinemo o sistematskoj edukaciji u regiji i promovišemo zna...

Vrh stranice