Dejavnosti

IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVANJE

Pri nas potekajo formalna izobraževanja kot tudi številna neformalna izobraževanja, ki temeljijo na trenutnih aktualnih potrebah in se porajajo tako v lokalnem kot nacionalnem okolju. Pri tem skrbimo za sistematičnost izobraževanja v regiji ter promocijo pomena vlaganja v človeške vire.

V okviru dislocirane enote Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor se v Dvorcu Rakičan izvaja visokošolski študij »Management v agroživilstvu in razvoj podeželja – MARP«, ki je perspektiven in za pomursko ter širše okolje nadvse primeren študij.

Povezani smo tudi z drugimi izobraževalnimi institucijami; tako sodelujemo z Izobraževalnim centrom ERUDIO, pri čemer nudimo podporo sledečim študijskim smerem:

  • višješolski študij »Organizator socialne mreže« (E-študij),

  • višješolski študij »Gradbeništvo« (E-študij),

  • višješolski študij »Logistično inženirstvo« (E-študij),

  • visokošolski strokovni študij »Podjetništvo in mednarodno poslovanje« (E-študij) itd.

Pri neformalnih izobraževalnih programih sledimo gospodarskim in drugim potrebam, programe neprestano nadgrajujemo v skladu z mednarodnimi trendi. Tako izvajamo neformalne izobraževalne programe in delavnice s področja poslovanja v mednarodnem okolju, aplikacij informacijske in komunikacijske tehnologije, izobraževanja vodilnih kadrov v gospodarstvu in nevladnem sektorju itn. Izvajamo tudi številne jezikovne tečaje, ki jih po potrebi nadgradimo s posameznimi vsebinami oz. usposabljanji. Primer takšnega usposabljanja je JOBCLUB auf DEUTSCH.

Zavedamo se pomena vseživljenjskega učenja, zato spodbujamo razvoj programov medgeneracijskega sodelovanja.

Organiziramo tudi različne seminarje in predavanja, ki so tematsko zelo raznoliki in sledijo potrebam ter interesom širše javnosti, zato že sodelujemo in smo odprti za nova partnerstva na različnih izobraževalnih projektih regionalnega in državnega pomena. Pri vseh naših izobraževalnih storitvah uporabljamo nove učne metode in sodobne učne oblike. Vse naše učilnice so moderno opremljene z aktualnimi učnimi tehnologijami, ki nudijo vse potrebno za sodoben in učinkovit učni proces.

    Na vrh strani