Dejavnosti

RAZISKOVANJE

RAZISKOVANJE

 

V naši organizaciji združujemo človeške, finančne in materialne in druge vire, ki so potrebni za sklenitev uspešnega kroga, v katerem nadarjeno učno osebje, raziskovalci in študentje spodbujajo in privabljajo tako drug drugega kot tudi konkurenčno financiranje s strani zasebnega in javnega sektorja. Naš cilj je okrepiti svoj položaj na svojih strateških področjih, kar želimo izvesti z združitvijo in koncentracijo virov, zato delujemo kot dinamična in prilagodljiva institucija, odprta spremembam, ki opravlja interdisciplinarno delo ter razvija uspešno sinergijo med izobraževanjem, raziskavami in inovacijami (trikotnik znanja). V največji možni meri strmimo k povezovanju naših raziskovalnih aktivnosti z gospodarstvom.

Na raziskovalnem področju je RIS Dvorec Rakičan aktiven na sledečih področjih:

  • pri pripravi in izvajanju različnih raziskovalno-razvojnih programov širokega spektra dejavnosti;

  • kot izvajalec strokovnih, organizacijskih, administrativnih in tehničnih podpor za različne naročnike oz. partnerje;

  • kot pripravljavec različnih splošnih in specializiranih strokovnih stališč in mnenj;

  • ter drugih dejavnosti, povezanih z raziskovalno dejavnostjo.

V okviru svojih raziskovalnih aktivnosti sodelujemo z različnimi izvajalci raziskovalnih dejavnosti na lokalnem in mednarodnem nivoju, sodelujemo v medresorskih in interdisciplinarnih skupinah ter smo vedno odprti za nove partnerje.

Že tradicionalno organiziramo tri mednarodne znanstvene posvete oz. konference:

  • V okviru mednarodnega znanstvenega posveta »Ekologija za boljši jutri«, ki se izvaja že od leta 2006, so predstavljena tako nova strokovno znanstvena dognanja kakor tudi primeri dobrih praks iz širokega področja ekologije. Vsako leto ob tem izdamo tudi strokovno znanstveni bilten Ekologija za boljši jutri.

  • Mednarodni znanstveni posvet »Prehrana, gibanje in zdravje« poteka od leta 2010 in vsako leto pridobiva na znanstveni pomembnosti. V okviru posveta se predstavijo tudi številni primeri dobrih praks iz področja prehrane, gibanja in zdravja, ki so vsakokrat zbrani v biltenu »Prehrana, gibanje in zdravje«.

  • Od leta 2011 organiziramo tudi mednarodni znanstveni posvet z naslovom »Izzivi, pasti in težave sodobne družbe«, na katerem so predstavljena strokovno znanstvena stališča in konkretni rezultati iz socialne in psihološke prakse.

    Na vrh strani