Dejavnosti

TURIZEM

TURIZEM

Skozi naselje Rakičan je bila v preteklosti speljana kraljeva cesta – viaregna. Po zapisih iz leta 1431 je bila ob cesti zgrajena utrjena srednjeveška postojanka, ki je branila pred turškimi napadi. In tako se je začela zgodba o današnjem dvorcu.

V 17. stoletju se je utrdba spremenila v gospodarsko in trgovsko središče. Največ se je trgovalo z vini, uvažali pa so tudi sadje, kristal, tekstil in drugo blago iz Italije. V tem času so grad še dodatno utrdili, izvedene so bile številne temeljne prezidave, počasi pa je tudi dobival podobo podeželskega baročnega dvorca, ki se je ohranila do današnjih dni.

Dvorec je imel poleg bivalnega dela še 1200 hektarjev zemljišča – gozdove in obdelovalne površine ter grajski park v obsegu približno 10 hektarjev. Park še danes vsebuje kar nekaj pomembnih drevesnih vrst, med najpomembnejšimi sta črni oreh, ki so ga včasih uporabljali za izdelovanje puškinih kopit, ter tulipanovec. V parku še danes prebivajo tudi divji zajci, številne steze speljane skozi čaroben gozdič pa vodijo do kapelice in grobnice, ki sta bili zgrajeni leta 1880.


                    

  

Življenje v dvorcu je bilo pestro, grofje so živeli v vzhodnem traktu, s katerimi je živela tudi služinčad. Konec 19. stoletja je bila lastnica dvorca grofična Georgina Batthanyi, ki se je proti koncu 19. stoletja poročila z avstrijskim grofom Saint Julienom Wallseejem. Rodila sta se jima dva otroka, Helena in Albert, ki sta po materini smrti podedovala vsak polovico posestva. Helena je že zelo mlada ovdovela, odšla v samostan in postala redovnica. Albert se je poročil z grofico Rose – Marie Wartenburg iz bližine Salzburga. Po Albertovi smrti je grofica Helena podedovala njegov delež. Ker je stalno prebivala v Avstriji, so posestvo upravljali oskrbniki. Zadnji med njimi je bil Friderik Wallsee.

Starejši ljudje se po pripovedovanju svoih prednikov spomnijo značaja lastnikov dvorca, še posebej grofice Batthanyi, ki naj bi bila dobra gospa. Vsak dan je peš hodila k maši v Mursko Soboto; leta 1880 je dala v grajski park zgraditi kapelico. Grof je bil akademski slikar, ukvarjal pa se je tudi s čarovništvom. Del čarovnije je še vedno ostal v dvorcu, saj naj bi se dobri duh še dandanes prikazoval izbranim. Po smrti grofice se je družina preselila v grad Wartenburg pri Salzburgu. V Rakičan so prihajali ob božiču in ostajali po dva tedna. Znano je, da so ob prihodu vedno obdarili otroke tistih ljudi, ki so delali na posestvu.                    Vrt

 

Po vojni je bil v dvorcu dom starejših občanov. Prvo pravo upanje za morebitno obnovo in rešitev dvorca je prinesla naselitev Konjeniškega kluba Rakičan. Leta 1980 se je pričela obnova parka, 1990 pa prenova strehe dvorca. Obnovitev arkadnega hodnika, kjer potekajo izobraževalne aktivnosti, je prinesla 3 učilnice, računalniško učilnico, multimedijski prostor, ki sprejme približno 50 slušateljev in kjer je možnost simultanega prevajanja v 2 tuja jezika, zbornico in knjižnico v južnem stolpu. Dvorec je z obnovo pridobil tudi 29 ležišč v različnih tipih sob, ki so v notranjosti, kljub ustreznemu in danes zahtevanemu udobju, ohranile številne prvotne elemente.

    Na vrh strani