Storitve

SEMINARJI, USPOSABLJANJA

SEMINARJI, USPOSABLJANJA

RIS Dvorec Rakičan je organizator številnih seminarjev, usposabljanj, okroglih miz, forumov, raznih delavnic

Našim uporabnikom ponujamo različne izobraževalne vsebine, ki so namenjene pridobivanju, obnavljanju, razširjanju, posodabljanju in poglabljanju znanja na različnih področjih, med drugim:

 

 • Seminar: Blagajna, potni nalogi, bonitete …

 • Seminar: Nepovratna sredstva EU in drugi viri financiranja.

 • Delavnica: Upravljanje z dokumentacijo, pisarniško poslovanje in arhiviranje.

 • Seminar: Pravilnost in smotrnost delovanja javnih zavodov.

 • Seminar: Javni zavodi v luči računskega sodišča.

 • Seminar: Najnovejši ukrepi vlade RS za uravnoteženje javnih financ v letu 2012.

 • Seminar: Sestava zaključnega računa – nepridobitne pravne osebe zasebnega prava.

 • Delavnica: Davčna optimizacija.

 • Seminar: Pregled sodne prakse v insolventnih postopkih.

 • Seminar: Zeleno javno naročanje.

 • Seminar: Varstvo osebnih podatkov s poudarkom na varstvu osebnih podatkov v delovnem razmerju.

 

 

  Na vrh strani