Aktualno

VII. Mednarodna znanstvena konferenca IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE 2019

VII. Mednarodna znanstvena konferenca IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE 2019

VABILO

na VII. Mednarodno znanstveno konferenco "IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE",

ki bo potekala od 02. do 04. julija 2019

v RIS Dvorcu Rakičan, Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota.

 

Spoštovani,

vabimo vas, da se z vašim pisnim prispevkom (znanstvenim/strokovnim) ali posterjem (plakatom) udeležite VII. mednarodne znanstvene konference z naslovom »IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE«, katere namen je predstavitev znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih dosežkov ter primerov dobre prakse. Konferenca bo potekala kot interdisciplinarni dogodek, na katerem bodo svoje prispevke in posterje predstavili slovenski in tuji strokovnjaki ter znanstveniki.

Z mednarodno znanstveno konferenco nagovarjamo različno strokovno javnost, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, policije, pravosodja, nevladnih organizacij, kakor tudi ostalo zainteresirano strokovno javnost, pri čemer je glavni cilj bistveno prispevati k sodobnim metodam in oblikam dela na navedenih področjih. 

Uradni jeziki bodo slovenski, hrvaški, srbski, nemški in angleški. Izdan bo strokovni bilten, kjer bodo objavljeni strokovni prispevki in povzetki posterjev. 

 

Tematski sklopi v okviru konference so:

- DRUŽINA (razvojne naloge in potrebe družine, učenje o družini, družinski proračun, partnerstvo, zakonodaja – nov družinski zakonik, strokovna pomoč, razpad družine, starševstvo in spoštovanje otroštva).

NASILJE (medvrstniško nasilje, nasilje nad učitelji in delavci na področju socialnega varstva, odkrivanje in preprečevanje nasilja v družini, učenje za reševanje konfliktov brez nasilja, nenasilna komunikacija in ravnanje z jezo).

NOVODOBNE ODVISNOSTI (igre na srečo, odvisnosti od informacijske in komunikacijske tehnologije, motnje hranjenja, odvisnost od nakupovanja, spolnosti, odvisnost od različnih substanc).

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE (inkluzija, mediacija v šoli, elementi varnosti, delo z otroki s posebnimi potrebami in nadarjenimi otroki, vizija šole, ki je od vseh, šole v kateri vsak učenec napreduje, soustvarjanje učenja, spoštovanje otroštva, soustvarjanje podpore in pomoči v šoli).

KREPITEV ZMOGLJIVOSTI (prenos dobrih praks, motivacija, profesionalizem, profesionalni razvoj, vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko sodelovanje, soustvarjanje novih znanj in praks).

- IZZIVI DOLGOŽIVE DRUŽBE (aktivno staranje, vseživljenjsko učenje, vključenost v družbo, skrb za zdravje, medgeneracijsko sožitje itd.).

 

Prijava je možna do vključno 04. 06. 2019. Tisti, ki želite aktivno sodelovati, OBVEZNO izpolnite prijavnico, ki jo najdete spodaj, kjer navedete, v kateri tematski sklop naj uvrstimo vaš pisni prispevek ali poster.

 

Navodila za pripravo pisnega prispevka / plakata oz. posterja:

 - Znanstveni prispevek: obsegati mora minimalno 8 strani do maksimalno 16 strani z vključenimi vsemi zahtevanimi sestavnimi deli: povzetek s ključnimi besedami (vse v maksimalnemu obsegu 250 besed), uvod, metode dela (s podpoglavji, udeleženci, pripomočki oziroma inštrumenti ter postopek), rezultate, razpravo in seznam literature (pisava: Times New Roman, velikost črk je 12 (izjema je le velikost pisave v tabelah, kjer je pisava v velikosti 10 pt), presledek med vrsticami je 1,2 pt, vso slikovno gradivo mora biti prikazano v sivinah. Pomembno: vsak avtor / soavtor lahko na konferenco prijavi največ 1 prispevek. Znanstveni prispevki morajo biti napisani v celoti v angleškem jeziku. Znanstveni prispevki so lahko tudi teoretični prispevki, v katerih se v podrobnostih preuči in kritično analizira določene modele ali teorije. Natančnejša navodila najdete TUKAJ.

 - Strokovni prispevek: obsega do 8 strani (pisava Times New Roman, velikost črk je 12, presledek med vrsticami pa 1,15), ni ga potrebno napisati po točno določeni metodologiji. Pomembno: vsak avtor / soavtor lahko na konferenco prijavi največ 1 prispevek. Natančnejša navodila za pripravo strokovnih prispevkov najdete TUKAJ.

 - Poster: velikost posterja: A0 (84,1 x 118 cm), pisava: Times New Roman ali Arial, naslov posterja v obsegu max. 10 – 12 besed; velikost pisave naslova posterja: 100, velikost pisave preostalega besedila posterja (20 do 24), presledek med vrsticami pa 1,15. Pomembno: vsak avtor / soavtor lahko na konferenco prijavi največ 1 poster. Natančnejša navodila za pripravo plakatov najdete TUKAJ.

Za jezikovno korektnost prispevkov in posterjev so dolžni poskrbeti avtorji, prav tako so odgovorni za strokovno in znanstveno korektnost prispevkov. Vsak prispevek mora vsebovati poštni in elektronski naslov avtorja ter njegovo telefonsko številko.

 

Navodila za oddajo znanstvenega prispevka:

Vaš celoten znanstveni prispevek pričakujemo najkasneje do 04. 06. 2019. Znanstveni prispevki lahko obsegajo od 8 do maksimalno 16 strani z vsemi vključenimi zahtevanimi sestavnimi deli in morajo biti napisani v angleškem jeziku. V roku 10-ih dni boste prejeli povratno informacijo glede ustreznosti prispevka merilom znanstvenega prispevka. V primeru pomanjkljivosti boste dobili možnost izpopolniti prispevek do 26. 06. 2019.

Navodila za oddajo strokovnega prispevka ter plakata / posterja: 

V kolikor boste sodelovali s strokovnim prispevkom ali posterjem, nam najkasneje do 04. 06. 2019 na e-naslov: konferenca@ris-dr.si pošljite povzetek vašega pisnega prispevka ali posterja z naslovom teme v slovenskem in angleškem jeziku ter ključnimi besedami, vse v maksimalnemu obsegu 250 besed. Vaš celoten strokovni prispevek pričakujemo najkasneje do 26. 06. 2019.

Poster pričakujemo na dan konference najmanj pol ure pred pričetkom programa na dan konference.

 

Program mednarodne znanstvene konference bo dostopen od 17. 06. 2019. Morebitne želje glede umestitve na program bomo sprejemali najkasneje do 07. 06. 2019, kasnejših želja glede umestitve na program žal ne bomo upoštevali. Pridružujemo si pravico do sprememb programa.

 

Kotizacija za udeležbo s prispevkom (znanstveni/strokovni) ali posterjem

159,00 EUR (22 % DDV ni vključen)

Cena kotizacije za udeležbo s prispevkom/posterjem zajema

Udeležbo na konferenci z aktivnim sodelovanjem, objavo v izdanem gradivu, napitke in prigrizke med odmori ter ostale aktivnosti v sklopu konference

Kotizacija za udeležbo brez prispevka

98,00 EUR (22 % DDV ni vključen)

Cena kotizacije za udeležbo brez prispevka zajema

Udeležbo na konferenci, strokovno gradivo v e-obliki, napitke in prigrizke med odmori ter ostale aktivnosti v sklopu konference

 

 

 Popusti

- v primeru, da sta iz iste organizacije 2 ali več udeležencev in je plačnik organizacija, se obračuna 15 % popust na skupni znesek

- v primeru soavtorstva se kotizacija za udeležbo s prispevkom plača v celoti za prvega avtorja, vsak naslednji avtor pa plača kotizacijo za udeležbo brez prispevka

 

Način plačila

Najkasneje 7 dni pred konferenco znesek nakažete na naš TRR – RIS Dvorec Rakičan, odprt pri UJP Murska Sobota št. SI56 01280-6000001097.

Javni zavodi nam posredujejo naročilnice najkasneje 7 dni pred pričetkom konference. 

 Prenočišče

Ponujamo vam tudi možnost nočitev v eno-, dvo- in večposteljnih sobah. Za rezervacijo pokličite na tel. št.: 02 535 18 96 ali nas kontaktirajte preko e-pošte na: konferenca@ris-dr.si

Hrana

Nudimo zajtrke, kosila in večerje po prednaročilu

 

Slušatelje konference vljudno naprošamo, da se prijavijo preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si, kjer navedejo svoje podatke (ime in priimek, naslov, ustanova ter kontaktni podatki). Prijavnice slušateljem ni potrebno izpolnjevati. 

Vse dodatne informacije o mednarodni znanstveni konferenci lahko dobite:
- preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si ali
- preko tel. št.: (02) 535 18 96.

 

Vljudno vabljeni!

 

Direktor RIS Dvorec Rakičan   

dr. Robert Celec 

 

PRIJAVNICA: IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE 2019STROKOVNI PRISPEVEK

ZNANSTVENI PRISPEVEK

PLAKAT


DRUŽINA

NASILJE

NOVODOBNE ODVISNOSTI

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

KREPITEV ZMOGLJIVOSTI

IZZIVI DOLGOŽIVE DRUŽBE


PRIJAVNICA: IZZIVI IN TEŽAVE SODOBNE DRUŽBE 2019

Na vrh strani