Storitve

MEDNARODNI ZNANSTVENI POSVETI

MEDNARODNI ZNANSTVENI POSVETI

 

 RIS Dvorec Rakičan je organizator številnih nacionalnih in mednarodnih posvetov, konferenc s področja zdravja, zdrave prehrane, gibanja, zdravega načina življenja, ekologije, ekološkega osveščanja, psiholoških in socialnih tematik. V pripravi so tudi posveti s področja gospodarstva.


Mednarodno znanstveni posveti/konference v RIS Dvorcu Rakičan:

  • »Ekologija za boljši jutri« z namenom in poslanstvom promocije, osveščanja čim širšega kroga ljudi o pomenu, ki ga ima ekologija na človekovo življenje in zdravje.
  • »Prehrana, gibanje in zdravje«, namenjen predstavitvi številnih primerov dobrih praks s področja zdrave prehrane, gibanja in zdravja.
  • »Izzivi, pasti in težave sodobne družbe«, na katerem so predstavljena strokovno-znanstvena stališča in konkretni rezultati iz socialne in psihološke prakse.

    Na vrh strani