Aktualno

IX. Mednarodna znanstvena konferenca PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE 2018

IX. Mednarodna znanstvena konferenca PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE 2018

V A B I L O

na IX. Mednarodno znanstveno konferenco na temo

»PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE«,

ki bo potekala od 21. do 23. novembra 2018 v RIS Dvorcu Rakičan,

Lendavska 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota

 

Spoštovani,

vabimo vas, da se z vašim pisnim prispevkom (znanstvenim/strokovnim) ali posterjem (plakatom) udeležite IX. Mednarodne znanstvene konference z naslovom »PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE«, katere namen je predstavitev znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih dosežkov ter primerov dobre prakse. Konferenca bo potekala kot interdisciplinarni dogodek, na katerem bodo svoje prispevke in posterje predstavili slovenski in tuji strokovnjaki ter znanstveniki.

Z mednarodno znanstveno konferenco nagovarjamo različno strokovno javnost, predvsem s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, gospodarstva, nevladnih organizacij, kakor tudi ostalo zainteresirano strokovno javnost, pri čemer je glavni cilj bistveno prispevati k sodobnim metodam in oblikam dela na navedenih področjih.

Uradni jeziki bodo slovenski, hrvaški, srbski, nemški in angleški. Izdan bo strokovni bilten, kjer bodo objavljeni strokovni prispevki in povzetki posterjev. Na konferenci bodo predstavljeni znanstveni prispevki iz znanstvene monografije.

 Tematski sklopi v okviru konference so:

PREHRANA  (smernice in kultura zdravega prehranjevanja in življenja, varna hrana, energijsko in hranilno uravnotežena hrana, varovalna in biološko sprejemljiva hrana, ekološka prehrana, športna prehrana, motnje hranjenja ipd.),

- GIBANJE (z gibanjem do zdravja, aerobne in športne aktivnosti, redna in zmerna telesna dejavnost, gibanje v šoli, pomen rednega gibanja za otroke in mladostnike, terapevtske vadbe ipd.),

- ZDRAVJE (medicinska stroka na področju prehrane in gibanja, zdravstveno varstvo in nega, bolezni in simptomi, varovanje zdravja in dejavniki tveganja, preventiva, ozaveščanje, alternativna medicina, promocija zdravja na delovnem mestu ipd.),

- VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE (pomen vzgojno izobraževalnih procesov na zdravje otrok in odraslih, zdrava prehrana v času odraščanja, prehrana v vzgojno izobraževalnih institucijah, učne metode in oblike pri športni vzgoji, pomen gibanja na vzgojo ipd.).

 Prijava je možna do vključno 07. 11. 2018. Tisti, ki želite aktivno sodelovati, OBVEZNO izpolnite spodnjo prijavnico, kjer navedete, v kateri tematski sklop naj uvrstimo vaš pisni prispevek ali poster.

 Navodila za pripravo prispevka:

- Znanstveni prispevek: obsegati mora minimalno 8 strani  do maksimalno 16 strani z vključenimi vsemi zahtevanimi sestavnimi deli: povzetek s ključnimi besedami (vse v maksimalnemu obsegu 250 besed), uvod, metode dela (s podpoglavji, udeleženci, pripomočki oziroma inštrumenti ter postopek), rezultate, razpravo in seznam literature (pisava: Times New Roman, velikost črk je 12 (izjema je le velikost pisave v tabelah, kjer je pisava v velikosti 10 pt), presledek med vrsticami je 1,2 pt). Znanstveni prispevki morajo biti napisani v angleškem jeziku, ker bo znanstvena monografija izšla pri tuji založbi VERLAG DR. KOVAČ, Fachverlag für Wissenschaftliche Literatur. Znanstveni prispevki so lahko tudi teoretični prispevki, v katerih se v podrobnostih preuči in kritično analizira določene modele ali teorije. Natančnejša navodila najdete TUKAJ.

- Strokovni prispevek: do 8 strani (pisava Times New Roman, velikost črk je 12, presledek med vrsticami pa 1,15), ni ga potrebno napisati po točno določeni metodologiji. Natančnejša navodila za pripravo strokovnih prispevkov najdete  TUKAJ.

- Poster: velikost posterja: A0 (84,1 x 118 cm), pisava: Times New Roman ali Arial, naslov posterja v obsegu max. 10 – 12 besed; velikost pisave naslova posterja: 100, velikost pisave preostalega besedila posterja (20 do 24), presledek med vrsticami pa 1,15. Natančnejša navodila za pripravo plakatov najdete TUKAJ.

 Navodila za oddajo prispevka:

 - Znanstveni prispevek: Vaš celoten znanstveni prispevek pričakujemo najkasneje do 07. 11. 2018 na e-naslov: konferenca@ris-dr.si  Znanstveni prispevki morajo biti napisani v angleškem jeziku, ker bo znanstvena monografija izšla pri tuji založbi VERLAG DR. KOVAČ, Fachverlag für Wissenschaftliche Literatur. V roku 5-ih dni boste prejeli povratno informacijo glede ustreznosti prispevka merilom znanstvenega prispevka. V primeru pomanjkljivosti boste dobili možnost izpopolniti prispevek do 19. 11. 2018.

- Strokovni prispevek: V kolikor boste sodelovali s strokovnim prispevkom ali posterjem, nam najkasneje do 07. 11. 2018 na e-naslov: konferenca@ris-dr.si pošljite povzetek vašega pisnega prispevka ali posterja z naslovom teme v slovenskem in angleškem jeziku ter ključnimi besedami, vse v maksimalnemu obsegu 250 besed. Vaš celoten strokovni prispevek pričakujemo najkasneje do 19. 11. 2018.

- Poster: Povzetek postra z naslovom teme v slovenskem in angleškem jeziku ter ključnimi besedami, vse v maksimalnem obsegu 250 besed, nam pošljite najkasneje do 07. 11. 2018, na e-naslov:konferenca@ris-dr.si. Poster pričakujemo na dan konference najmanj pol ure pred pričetkom programa na dan konference.

 Za jezikovno korektnost prispevkov so dolžni poskrbeti avtorji, prav tako so odgovorni za strokovno in znanstveno korektnost prispevkov ter posterjev. Vsak povzetek in prispevek mora vsebovati poštni in elektronski naslov avtorja ter njegovo telefonsko številko. Vsa natančna navodila za pripravo prispevkov in posterjev najdete na naši spletni strani www.ris-dr.si

 Program mednarodne znanstvene konference bo dostopen od 15. 11. 2018. Svoje morebitne želje glede umestitve na program sprejemamo  najkasneje 14. 11. 2018 preko e-pošte na sabina@ris-dr.si, kasnejših želja glede umestitve na program (po 14. 11. 2018) žal ne bomo upoštevali. Zahvaljujemo se vam za razumevanje

 

Kotizacija za udeležbo s pisnim prispevkom ali posterjem:

 159,00 Eur (22 % DDV ni vključen)

Cena kotizacije za udeležbo s prispevkom zajema:

udeležbo na konferenci z aktivnim sodelovanjem, objavo v biltenu ali monografiji, strokovno gradivo v e-obliki, napitke in prigrizke med odmori ter ostale aktivnosti v sklopu konference

Kotizacija za udeležbo brez prispevka:

98,00 Eur (22 % DDV ni vključen)

Cena kotizacije za udeležbo zajema:

udeležbo na konferenci, strokovno gradivo v e-obliki, napitke in prigrizke med odmori ter ostale aktivnosti v sklopu konference

Popusti:

- v primeru, da je iz iste organizacije 2 ali več udeležencev in je plačnik le-ta, je 15 % popust na skupni znesek

- v primeru soavtorstva se kotizacija za udeležbo s prispevkom plača v celoti za prvega avtorja, vsak naslednji avtor plača kotizacijo za udeležbo brez prispevka

Način plačila:     

Najkasneje 7 dni pred konferenco, znesek nakažete na naš TRR – RIS Dvorec Rakičan odprt pri UJP Murska Sobota št. SI56 01280-6000001097.

Javni zavodi nam posredujejo naročilnice najkasneje 7 dni pred pričetkom konference. 

Prenočišče:

Ponujamo vam tudi možnost nočitve v eno-, dvo- in troposteljnih sobah. Za rezervacijo pokličite na tel. št.: 02 535 18 96 ali uredite po e-pošti na: info@ris-dr.si

Hrana:

Nudimo zajtrke, kosila in večerje ob prednaročilu.

 

Slušatelje konference vljudno naprošamo, da se prijavijo preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si, kamor posredujejo svoje podatke (ime in priimek, naslov, ustanova ter kontaktni podatki). Spodnje prijavnice ni potrebno izpolnjevati.

Vse dodatne informacije o mednarodni znanstveni konferenci lahko dobite:

- preko e-pošte na konferenca@ris-dr.si

- preko telefona na tel. št. (02) 535 18 96

 

Vljudno vabljeni!

PRIJAVNICA PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE 2018Plakat / poster

Strokovni prispevek

Znanstveni prispevek


Prehrana

Gibanje

Zdravje

Vzgoja in izobraževanje


PRIJAVNICA PREHRANA, GIBANJE IN ZDRAVJE 2018

Na vrh strani