SI EN DE

Projekt E-Carriage 4CBST: predstavitev nove hibridne e-kočije

 

 

 

 

V dvorcu Rakičan je 25.8.2019 potekala uradna predstavitev nove hibridne e-kočije izdelane za projektnega partnerja RIS Dvorec Rakičan v katero je vgrajen električni motor s hranilnikom energije. Ta konjem omogoča lažjo vleko kakor tudi oblikovanje daljših in bolj razgibanih turističnih poti za več oseb. Kočija je bila razvita v okviru čezmejnega projekta E-CARRIAGE 4CBST v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Avstrija. Gre za projekt, ki gradi na spodbujanju naravi prijaznega čezmejnega trajnostnega turizma in oblikovanju inovativnih turističnih produktov, pri čemer sloni na kulturni dediščini bistveni za obe regiji – konjih in kočijah. Slovenija in Avstrija si že stoletja delita segment zgodovine, tradicije in izročil. Ena najbolj izstopajočih tradicij pa so konji, jahanje in kočijaštvo. Čezmejno projektno sodelovanje vključuje pet projektnih partnerjev. RIS Dvorca Rakičan deluje kot vodilni partner, Univerza v Mariboru in avstrijske organizacije Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing, Energie Center Lipizzanerheimat in Tourismusverband Region Oberwart, pa kot projektni partnerji.

V projektu bodo skupno razvite tri tovrstne kočije, ena s strani partnerja RIS Dvorca Rakičan, ki je bila na dogodku prvič predstavljena širši javnosti, preostali dve pa bosta razvila avstrijska projektna partnerja.

Pri predstavitvi nove hibridne e-kočije se je še posebej poudaril pomen čezmejnega sodelovanja pri revitalizaciji kočijaške tradicije in oblikovanju novih turističnih produktov, saj bo s pomočjo partnerskega sodelovanja možna implementacija skupnih komplementarnih virov in kompetenc na lokalni, kot tudi na mednarodni ravni. 

Več o dogodku in inovativni hibridni e-kočiji si lahko preberete tudi v sledečih medisjkih prispevkih:Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije
Fotografija galerije